auta

Drogi

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
2012-05-25 15:23

 Sporo zamieszania wywołują zmiany w organizacji ruchu drogowego w dzielnicy Poniatów. Z powodu inwestycji rozpoczętej na ul. Orkana ulica została zamknięta, a na czas prowadzonych prac wyznaczony został objazd ulicami Uczniowską i Jachimowicza. Prace nie skończą się tak szybko, bowiem w planach jest budowa kolektora sanitarnego, nowe oświetlenie ulicy, kanał deszczowy oraz modernizacja chodników. Ulice Uczniowska i Jachimowicza są w bardzo dobrym stan ie, jednak, aby ułatwi mieszkańcom korzystanie z autobusu miejskiego, postanowiono na czas remontu udostępnic drogę gruntową o długości około 180 m, znajdującą się między ulicami Sosnową i Burczykowskich. Drogę wyrównano i utwardzano, autobusy mogły jechać nią bez trudu. 

czytaj więcej... (kliknij)

ARCHIWUM